Til SalgGold Wings Blue Velvet (Vera &
Rus JCh Houm Tet-a-Tet Yellov Submarine (Dalton)hvalpe født 30.10.2018
Alle er solgt 
til salg

goldwings@papillon.dk


Pia Hansen

Karlebyvej 34

DK-4070 Kirke Hyllinge


phone: +45 24 67 54 12