Nyt og interessant

nyheder og andet interessant


Dagbladet for Sjælland har lavet et stort og spændende indlæg om mit opdræt og hunde:


Papillonen er en rigtig sund race - der har ganske få skavanker.

Dog skal man være opmærksom på PL - patellae luxation, hvilket betyder at knæskallen på bagbenet kan skubbes ud af lejet, og hunden vil halte og få smerter

Papillon-Phalene-Klubben har gennem de sidste 30+ år været fortaler for, at alle medlemmernes avlshunde blev undersøgt for lidelsen inden avl.

Det betyder idag, at det er uhyre sjældent, at der ses en papillon  med DKK - Dansk Kennel Klub, stambog der lider af PL.
En anden lidelse er PRA, progressiv retinal atrofi ( langsomt fremadskridende nethindehenfald) - det betyder, at hunden langsomt bliver blind.

Det er en arvelig lidelse, hvor begge forældre er bærere af genet for PRA.

Det er idag muligt at DNA-teste hunde for om den er enkelt-bærer, og derved ikke vil udvikle PRA, dobbelt-bærer og vil udvilkle PRA, eller slet ikke bærer.


Rigtig mange af Papillon-Phalene-Klubbens opdrættere får deres hunde DNA testet for PRA.
goldwings@papillon.dk


Pia Hansen

Karlebyvej 34

DK-4070 Kirke Hyllinge


phone: +45 24 67 54 12